Nykytaiteen projektin ehtoja

Lönnströmin taidemuseo toteuttaa unelmia

• Hakija on kuvataiteilija tai taiteilijaryhmä.
• Projektia ei ole aiemmin toteutettu vastaavassa muodossa.
• Projektista on oltava tietty osuus esillä Raumalla joko Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseon Galleriassa tai muualla kaupungissa. Muutoin projektin sijainti, aika ja sisältö määräytyvät kuvataiteilijan tai taiteilijoiden suunnitelman mukaan. Hakemusvaiheessa sijoitusympäristön tai toteutuspaikan ei vielä tarvitse olla vahvistettu.
• Projektissa on taidekasvatuksellinen osuus, jonka museon henkilökunta suunnittelee yhteistyössä taiteilijan kanssa. Taidekasvatuksellinen osuus toteutuu ainakin kotimuseon Galleriassa ja taidemuseon verkkosivuilla. Hakemuksessa ei ole välttämätöntä esittää tästä suunnitelmaa.
• Yleisön tulee pystyä seuraamaan projektin etenemistä verkon kautta.
• Taiteilija tai taiteilijat ja museon henkilökunta työstävät yhdessä projektin toteuttamista ja etsivät yhteistyökumppaneita.

Lönnströmin taidemuseo vastaa

• Projektin johtamisesta ja käytännön järjestelyistä, joiden laajuudesta sovitaan osapuolten välisessä sopimuksessa.
• Projektiin liittyvästä oheisohjelmasta ja projektin viestinnästä.
• Mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa käytävistä neuvotteluista.
• Mahdollisista sijoituspaikkaan liittyvistä neuvotteluista ja luvista yhdessä taiteilijan kanssa.

Lönnströmin taidemuseo maksaa

• Taiteilijalle tai taiteilijaryhmälle työskentelykorvausta.
• Korvauksen projektiin liittyvistä kustannuksista, kuten tuotanto- ja materiaalikustannuksista sekä mahdollisiin näyttelyrakenteisiin ja esitystekniikkaan liittyvistä kustannuksista.
• Omien käytäntöjensä mukaisesti projektiin liittyvästä yleisötyöstä ja viestinnästä.

Taiteilija vastaa

• Projektin taiteellisesta sisällöstä.
• Projektin ammattimaisesta ja vastuullisesta toteuttamisesta yhteistyössä taidemuseon henkilökunnan kanssa.

Unelmista totta – projektien valinta ja toteuttaminen

• Kaikille kuvataiteilijoille avoin haku aukeaa 19.4. taidemuseon verkkosivulla
(www.lonnstrominmuseot.fi) ja päättyy 31.10., jolloin hakemusten on oltava perillä.
• Taiteilijan on esitettävä hakemuksessaan arvio projektiin liittyvistä kuluista.
• Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiön hallituksen nimeämä valintaraati tekee esityksen valittavasta projektista tai valittavista projekteista hallitukselle, joka päättää toteutettavasta projektista tai toteutettavista projekteista.
• Hallituksen päätös julkistetaan Teresia Lönnströmin syntymäpäivänä 13.12.
• Taidemuseo ja taiteilija (taiteilijaryhmä tai taiteilijat) solmivat sopimuksen, jossa määritellään toteutettava projekti, sen aikataulu ja talousarvio. Lisäksi sopimuksessa määritellään kummankin osapuolen vastuut ja velvollisuudet.
• Projektin toteuttamiseen tähtäävä työ alkaa valintaa seuraavan vuoden alussa.
• Projekti toteutuu sen julkistusta seuraavien kolmen vuoden kuluessa, ellei erikseen toisin sovita.