Projektin kustannuksista

Mihin kustannuksiin projektiraha on tarkoitettu?
Projektille on varattu yhteensä 150 000 euroa, josta työskentelykorvauksen osuus on vähintään 30 000 euroa. Jäljelle jäävä osuus on varattu tuotantokustannuksiin. Vaikuttava projekti voidaan toteuttaa myös huomattavasti pienemmillä kustannuksilla.

Projektirahalla tulee kattaa projektin toteuttamiseen liittyvät kustannukset, kuten tuotanto- ja materiaalikustannukset, rakenteisiin ja esitystekniikkaan liittyvät kustannukset, matka- ja yöpymiskulut sekä mahdollisen työryhmän kulut.

Projektirahalla katetaan kaikki suoraan projektin toteuttamiseen liittyvät työvoimakulut. Lönnströmin taidemuseon henkilökuntaan ei kuulu esim. teknistä henkilöstöä. Hakijan tulee esittää hakemuksessaan arvio siitä, miten projektin kustannukset jakautuvat.

Voiko projektille saada rahallista tukea takautuvasti?

Periaatteessa ei, mutta joissakin erikoistapauksissa tätäkin voidaan harkita, jos projektin työstäminen on alkanut ennen sen varsinaista toteuttamista. Tärkeintä Lönnströmin taidemuseon toiminnassa on museon ja taiteilijan välinen yhteistyö. Tämän näkökulman pitää tulla selkeästi esiin projektin toteuttamisessa.
 
Haittaako, jos projektille on jo aiemmin myönnetty rahoitusta?
Ei haittaa. Projektien valmisteluvaiheet voivat olla pitkiä. Emme edellytä, ettei mitään valmistelua olisi tapahtunut ennen yhteisen projektin toteuttamisvaihetta. Edellytämme kuitenkin, että yleisö ei ole päässyt osalliseksi projektista ennen sen toteuttamista.

Maksaako museo työskentelykorvauksen ja projektirahan lisäksi muita kuluja?

Lönnströmin taidemuseo vastaa omien käytäntöjensä mukaisesti projektiin liittyvästä yleisötyöstä ja viestinnästä. Tällaisia kuluja voivat olla esim. tekstit ja niiden käännökset, taidekasvatukseen liittyvä toiminta, esitteen ja julisteen painatuskustannukset ja postimaksut sekä muut markkinointikulut.

Pitääkö projektin kulujen osua samalle kalenterivuodelle?
Ei tarvitse. Projektin täysipainoinen työstäminen voi alkaa missä tahansa vaiheessa vuotta ja se voi jatkua seuraavan kalenterivuoden aikana.