Projektista

Minkälaisia projekteja Lönnströmin taidemuseo etsii?
Odotamme kuvataiteilijoiden ehdotuksia ja luotamme heihin. Toivomme löytävämme nykytaideprojektin, jonka voimme toteuttaa yhteistyössä.

Projekti on jo aiemmin toteutettu tai teos on jo ollut esillä jossakin. Voiko silti hakea?

Projekti ei voi toteutua aivan samanlaisena, aikaisemman toisintona, mutta se voi olla jatkoa esimerkiksi aiemmalle esitykselle tai projektille.

Milloin projektin pitää toteutua?

Kun hakemus on jätetty vuonna 2017, tavoitteena on, että projekti toteutuu seuraavien kolmen vuoden kuluessa, ellei erikseen toisin sovita.

Missä projektin voi toteuttaa?

Emme aseta ennakkoon vaatimuksia toteutuspaikalle, vaan projektin sisältö määrää paikan tai esittämisympäristön. Paikkoja voi olla yksi tai useampi, ja ne voivat poiketa toisistaan. Paikka voi olla yksityinen tai julkinen. Ainoa ehto on, että jokin osuus projektista on esillä Raumalla.

Pitääkö esittämisympäristön olla vahvistettu hakuvaiheessa?

Ei tarvitse. Hakemuksesta tulee ilmetä, minkälainen paikka soveltuu projektille, mikä olisi ihanteellinen esittämisympäristö ja mitä vaatimuksia hakijalla on paikan suhteen.

Mikä Lönnströmin taidemuseon rooli on projektissa?

Taidemuseo on projektin järjestäjä ja johtaa sitä. Museo vastaa esim. projektiin liittyvästä yleisötyöstä ja viestinnästä. Taidemuseo huolehtii järjestäjän ominaisuudessa myös tarvittavista luvista.

Miten Lönnströmin taidemuseon henkilökunta vaikuttaa projektin toteuttamiseen?

Lönnströmin taidemuseon henkilökunta on vuorovaikutuksessa kuvataiteilijan kanssa koko projektin elinkaaren ajan. Keskusteluja voidaan käydä esim. projektin sijoitusympäristöstä tai mistä tahansa muusta yksityiskohdasta. Tarkoituksena on toteuttaa yhteistyössä laadukas hanke, jossa osapuolet tukevat toisiaan mahdollisimman vaikuttavan lopputuloksen saavuttamiseksi. 

Kuinka monta projektia Lönnströmin taidemuseo valitsee toteutettavaksi hakukierrokselta?

Tavoitteena on keskittyä yhteen projektiin, mutta projektiehdotusten laajuudesta riippuen voimme valita toteutettavaksi myös useampia projekteja hakukierrokselta. Tällöin hakukierrokselle varattu rahasumma jaetaan valittujen projektien kesken. Olennaista on ehdottaa hyvää ideaa. Projektin luonne määrittää toteutusajankohdan.