Jani Ruscica – Flatlands

Lönnströmin taidemuseon järjestyksessään toiseksi nykytaideprojektiksi valittiin marraskuussa 2016 kuvataiteilija Jani Ruscican ehdotus Flatlands. Projekti toteutetaan vuosina 2017–2018. Näin taiteilija kuvaa projektiaan: ”Kolmesta soittimesta koostuva teos, Flatlands, aproprioi alunperin kuvina esitettyjä soittimia tulkiten ne fyysisiksi, kolmiulotteisiksi objekteiksi ja korostaa näin kuvien esittämää materiaalisuutta sekä itse materiaan ja materiaaliin liittyviä assosiaatioita.

Eri aikakausilta ja hyvinkin erilaisista konteksteista peräisin oleviin soittimiin liittyy vahvasti poliittinen lataus. Merkityksiltään ne ovat ristiriitaisia ja monitulkintaisia. Hiljentämisen tematiikka nivoutuu elimellisesti teoksen käsittelemään kuvastoon. Juuri siksi ääni ja sitä kautta luonnollisesti kuuleminen, kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen muodostuvat ensisijaiseksi tavaksi vastaanottaa teos.

Ominaista soittimille on niiden vertauskuvallisuus. 60-lukulaisessa neuvostoanimaatiossa esitetty lasinen, urkua ja harppua muistuttava harmonikka näyttäytyy vastavoimana byrokratialle, ilmaisun vapauden rajoittamiselle ja muille yksilöllistä ajattelua musertaville yhteiskunnallisille rakenteille. Soittimet ovat myös kulttuurisesti arvottavia, kuten rasistisessa 30-lukulaisessa Warner Brothersin kolonialismin perinnön siivittämässä animaatiossa, jossa jazz-piano esitetään bambusta valmistettuna kuvitteellisten alkuperäiskansojen soittimena, tyylilajeja ja genre-rajoja kyseenalaisesti sekoittavassa pastississa. Konservatismin ja kulttuurisen taantumuksellisuuden tuloksena on syntynyt myös 1900-luvun alun pilapiirros, jossa säveltäjä Mahlerin aikanaan edistyksellistä 6. sinfoniaa pilkataan arkiesineistä koostetulla, kuvitteellisella lyömäsoittimella.

Teos pohtii esittämiseen liittyviä kysymyksiä avaten moninaisia ajallisia ja käsitteellisiä tasoja ja kyseenalaistaen samalla taiteen esittämiseen liitettyjä konventioita.

Flatlands toteutuu nimenomaan sen esityksellisyyden kautta. Soittimet vaativat täysin uuden soittotekniikan haltuunottoa. Muusikon vuorovaikutus soittimen kanssa on tärkeää ja rakentuu pitkäjänteiselle työlle. Myös soittimen alkuperäiskontekstin ymmärtäminen ja soittimella esitettävän materiaalin työstäminen vaativat aikaa ja perusteellista paneutumista, syntyväthän merkitykset viime kädessä juuri uudelleentulkintojen kautta.”

Kuva Sini Pelkki.

Katso video taiteilijatapaamisesta  10.7.2017.
Jani Ruscica kertoo taiteilijatapaamisessa Flatlands -projektista.

www.Jani Ruscica.com

www.instagram.com/janiruscica