Virtuaalitodellisuusympäristö


Lönnströmin taidemuseo ja kuvataiteilijakaksikko IC-98:n Khronoksen talo -projektiin liittyy erillinen sisältökokonaisuus, virtuaalitodellisuusympäristö, jonka tarkoituksena on dokumentoida taideprojekti uudella tavalla. Virtuaalitodellisuusympäristö toteutetaan vuosien 2017–2018 aikana.

Khronoksen talo dokumentoidaan monitieteellisesti (luonnontieteet ja humanistiset tieteet) ja taiteellisesti. Dokumentoinnin pohjalta luomme nykyaikaisen, kutkuttavan ja uudenlaisia yleisöjä saavuttavan virtuaalitodellisuusympäristön, joka jättää kokijaansa vahvan muistijäljen. Tämän kokemuksen ansiosta taideteko siirtyy muistijälkenä sukupolvelta toiselle – toivottavasti pitkälle tulevaisuuteen.

Dokumentoinnissa on mukana edustajia Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitokselta, kulttuurintuotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmasta sekä arkeologian oppiaineesta. Aineiston muokkaamisesta immersiiviseksi virtuaalitodellisuusympäristöksi peliteknologian keinoin vastaa  Morrow Games Oy. Taiteellisesta ohjauksesta vastaa taiteilijaryhmä IC-98. Konsulttina toimii Hämeenlinnan kaupunginmuseon tutkija, FM Juha Vitikainen. Vitikainen on myös IC-98-ryhmän alkuperäinen perustajajäsen.

Tavoitteena on tuottaa kokonaisvaltainen kokemus, jossa ihmisiltä kokonaan suljettava reaalimaailman tila tuodaan uudelleen immersiivisesti koettavaksi.

Khronoksen talo -projektin virtuaalitodellisuus- ja ympäristön toteuttamiseen on Koneen Säätiö myöntänyt 50 000 euron apurahan ja Museovirasto museoiden innovatiivisten hankkeiden avustuksen 17 000 euroa.


  • Facebook
  • Twitter