Työskentelykorvauksesta

Miten työskentelykorvauksen summa määräytyy?
Työskentelykorvaus voidaan maksaa yhdelle taiteilijalle tai taiteilijaryhmälle tai se voidaan jakaa esim. kahden projektin taiteilijoiden kesken. Taiteilija tekee ehdotuksen työskentelykorvauksen määrästä hakemuksessaan.

Maksetaanko työskentelykorvaus kaikille työryhmän jäsenille?
Korvaus on tarkoitettu hakijana olevalle kuvataiteilijalle tai taiteilijaryhmälle. Jos saajana on työryhmä, työskentelykorvaus jaetaan ryhmän taiteilijoille ryhmän esittämällä tavalla. Muille projektissa työskenteleville palkkio tai työkorvaus tulee varata projektirahasta ja sen tulee näkyä talousarviossa.

Maksetaanko työskentelykorvauksesta veroa?

Työskentelykorvauksesta taidemuseo suorittaa ennakonpidätyksen.

Taiteilijaryhmä työskentelee osuuskuntana. Voiko osuuskunta olla hakijana?
Kyllä voi mutta huomioittehan, että osuuskunnalle tai muulle yhteisölle maksettava työskentelykorvaus sisältää arvonlisäveron. Osuuskunnan on tilitettävä valtiolle saamastaan työskentelykorvauksesta arvonlisävero (24 %).