Tehtäviä Esko Tirrosen näyttelyyn

Suunnattu lähinnä (koulu-)ryhmille, sopii kaiken ikäisille.

Tehtäviä voi tehdä näyttelyvierailun yhteydessä tai jatkaa ja työstää niitä luokkahuoneessa (tai kotona) näyttelykäynnin jälkeen. Tehtävät antavat virikkeitä näyttelyvierailun syventämiseen ja uusien tehtävien suunnitteluun.

Tehtävä 1: informalismi
Tehtävä 2: maisema ja horisontti
Tehtävä 3: sarjakuva


Tehtävät on laatinut Raija Heikola/ Lönnströmin taidemuseo 2014


Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön opiskelijoiden Satu Riikosen ja Jarno Vainionpään laatimat tehtävät koululaisille:

1) Teoksen nimi

Tarkoituksena on antaa itse jokaiselle teokselle nimi. Vasta tämän jälkeen katsotaan teoksen oikea nimi. Ajatuksena on pohtia miksi teoksella on tietty nimi. Mihin taiteilija haluaa johdatella katsojaa? Mistä nimi on voinut syntyä? Löytyikö ryhmästä samoja nimiä? Mitä teos kuvasi? Vaikuttiko nimi teokseen?

2) Kuvasta kuvaan

Maalaa maisema, jonka mies näkee kiikareistaan.
(Esko Tirronen; Maisemassa, 1969)

3) Muoto ja väri

Ilmapallo ja minun paikkani. Oppilas piirtää ilmapalloja omaan valitsemaansa paikkaan (esim. oma huone tai kotipiha). Tehtävän avulla kokeillaan värejä ja harjoittellaan pyöreitä muotoja.


Lisää tehtäviä


1) Valitsin tämän, koska…

Jokainen valitsee teoksen näyttelystä ja kertoo miksi valitsi juuri sen. Valitun teoksen ei tarvitse olla "paras" tai "hienoin", vaan riittää, että se on herättänyt minkä tahansa tunteen.

2) Kuva naisen kuvasta

Leikkaa - liimaa - askartele. Tee kollaasitekniikalla teos Tirros-henkeen.

Materiaalit: aikakauslehdet, liima, paperi, sakset.

3) Minun mielestäni tässä on kyse…

Informalismi. Valitse abstrakti teos ja piirrä tai maalaa jonkinlainen "selkokielinen" kuva siitä.

4) Tunteita täynnä

Informalismi. Ryhmän jokainen jäsen valitsee jonkun abstraktin teoksen ja käy seisomaan valitsemansa eteen. Muodostuu erikokoisia pienryhmiä. Ohjaaja pyytää jokaista katsomaan valitsemaansa teosta kunnolla ja miettimään "millainen olo" siitä tulee. Kun ohjaaja sanoo "käänny", niin kaikki kääntyvät yhtä aikaa ja miimisesti näyttävät keholla miltä tuntuu.

Tehtävää voi varioida esimerkiksi niin, että ohjaajan pyynnöstä saasanoa yhden sanan, tai jos on reipas ryhmä, niin tehdään tunteet pienryhmissä vuorotellen niin, että kaikki näkevät toisensa.

5) Taiteilijaksi taiteilijan paikalle

Valitaan teos ja vuorotellen kerrotaan ikään kuin taiteilijana, miten tämän teoksen maalasin, mistä sain inspiraation, mikä/kuka oli mallina, milloin, millä tekniikalla, missä, kuinka kauan siihen meni yms. Mielikuvituksen käyttö suotavaa!

Aikaa tehtäville: 1 ja 5 noin 15-20 min., 2 ja 3 noin 25-30 min., 4 noin 10-15 min.

Tehtävät on laatinut Irja Ahtovirta 2013