Oy Partaterä ja Rafu Lönnström Oy"Mitä on sivaaminen? Se on hyvää parranajoa, joka suoritetaan ruostumattomalla parranajoterällä SIVA." Siva-partaterämainos

Oy Partaterä 

Vuonna 1937 perustettu Oy Partaterä menestyi hyvin sota-aikana ja heti sodan jälkeen, kun ulkomaisten partaterien tuonti oli katkennut kokonaan, ja yhtiö hallitsi kotimaan markkinoita.

Oy Partaterä valmisti aluksi Parta-Sirkka, Hei Hei ja Okei-teriä. Myöhemmin valikoimaan tulivat mm. Siva, Suit Sait ja Olympia 52. Partaterä sopi olympiakomitean kanssa olympiarenkaiden käytöstä tavaramerkkinä, kun Helsinkiin suunniteltiin vuoden 1940 kisoja. Kisat pidettiin vasta sodan jälkeen vuonna 1952.


1940-luvun lopulla partaterien tuonti ulkomailta alkoi jälleen ja Partaterän tilanne muuttui. Yhtiöllä ei riittänyt pääomaa tarpeeksi korkealaatuisen teräksen tuontiin Ruotsista. Partaterän tuotanto lopetettiin 1954.

Katso Olympia-partaterämainos (Yle Elävä Arkisto)

Rafu Lönnström Oy 

Rafu Lönnström Oy aloitti Suomessa vesijohtokalusteiden valmistamisen vuonna 1938. Ensimmäiset tuotteet olivat kylpyhuoneen ja keittiön hanoja, joiden esikuvana olivat keskieurooppalaiset tuontimallit. 1940-luvulla tuotevalikoimaan lisättiin mm. Orly-huuhteluventtiilit, sekoittimet, vesilukot ja pohjaventtiilit.

Rafu Lönnström Oy muutettiin sodan jälkeen maahantuontiyhtiöksi, ja se jatkoi toimintaansa hyvin menestyvänä agentuuriliikkeenä Helsingissä. Yhtiöstä kehittyi LVI-alan tuotteisiin keskittynyt tuonti- ja tukkuliike.

Rafu Lönnström Oy:n osakkeet eivät kuuluneet Huhtamäki-yhtymän kanssa tehtyyn kauppaan ja Teresia Lönnström jatkoi yhtiön johtokunnan puheenjohtajana kuolemaansa asti. Yhtiön pitkäaikaisena toimitusjohtajana toimi ekonomi Arvid Köresaar.