Unelma-ilta: Göran Torrkulla Romantiikan runous 2014

Kuvataitelija, runoilija ja filosofi Göran Torrkulla luennoi ja keskustelee yleisön kanssa romantiikan runoudesta keskiviikkona 3.12.2014 klo 18-19 Lönnströmin taidemuseolla.

Romantiikka tyylisuuntauksena ajoittuu 1700-luvun lopulta 1800-luvun alkupuolelle. Tyylisuuntaus syntyi vastakohtana valistuksen ajan aatteille. Järjen ja rationalismin sijaan korostettiin rakkautta, menetystä, kaipuuta ja tuskaa. Romantiikan aikana myös luontoa ja luonnonilmiöitä käytettiin asioiden kuvailussa.

Göran Torrkulla esittelee tilaisuutta seuraavasti:

Käsittelen ensin yleisesti romantiikan aatehistorialliset juuret ja keskeiset ajatuskuviot. Erityisesti tuon esille sen, miten romantiikka arvioi uudelleen taiteen merkitystä, taiteilijan roolia ja tehtävää.

Vastareaktiona valistusajan rationalismiin romantiikan runoilijat korostavat tunteen merkitystä samalla, kun etsivät uutta yhteyttä taiteen ja elämän välillä. Nykytaiteen ns. laajennettu taidekäsitys on omalla tavallaan klassisen romantiikan perillinen.

Romantiikan runouden luennossani käsittelen lyhyesti ne runoilijat, joille UNELMA-näyttelyssä esillä olevat teokseni on omistettu. Toivottavasti siten tulen herättämään kiinnostusta myös romantikan runouteen.

Kuulijat voivat tuoda tilaisuuteen mukanaan runoja, joiden he kokevat liittyvän näyttelyn teemaan, unelmaan. Halutessaan he voivat myös esittää mukanaan tuomiaan runoja.

Lönnströmin taidemuseon Unelma-näyttelyssä on esillä Göran Torrkullan installaatio Den drömmens blå blomman. Taitelija on paikalla jo klo 17.30 esittelemässä teoksiaan.