Keskustelupuisto Kalliokadulle

Lönnströmin taidemuseon ja Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kalleisen yhdessä toteuttama nykytaiteen projekti Keskustelupuisto – peli yhteisestä maaperästä sijoittuu Raumalla kerrostalojen keskelle osoitteeseen Kalliokatu 28–30.

Keskustelupuisto – peli yhteisestä maaperästä -teoksessa 30 paikkakuntalaista suunnittelee puiston Kalliokadun tontille pelinomaisessa prosessissa. Peli toteutetaan kesien 2019–2020 aikana kuutena pelisiirtona.

Pelaajat ovat Raumalla asuvia henkilöitä, jotka edustavat paitsi ikärakenteeltaan kaupungin asukkaita, myös monipuolisesti erilaisia ihmisiä. Pelaajahaku päättyi syksyllä 2018, jonka jälkeen kuvataiteilijat tapasivat jokaisen pelaajan henkilökohtaisesti ja haastattelivat heitä videolle. Haastatteluvideoilla pelaajat esittelevät omia henkilökohtaisia puistovisioitaan ja toiveitaan Keskustelupuistosta. Pelin aikana yksilölliset näkemykset alkavat keskustella toisten pelaajien suunnitelmien kanssa ja muotoutumaan yhteiseksi puistoksi.

Keskustelupuisto muutettiin pelilaudaksi Rauma-päivänä 17.4.2019. Rauman kaupungin mittaustoimi mittasi Keskustelupuisto-alueen ja jakoi sen pelaajia varten 36 saman suuruiseen maapalaan. Maapalojen rajat merkittiin graafikko Christina Kralin suunnittelemilla värikkäilla kepeillä. Kepit on valmistettu Rauman nuorten työpajassa työvalmentaja Ari Ruusurannan johdolla ja työpajan nuoret kepittivät alueen osana työelämään tutustumista.

Maapalat arvottiin pelaajien kesken ensimmäisessä pelitapaamisessa 27.4.2019, ja kuuden pelisiirron mittainen peli on alkanut. Muut vuoden 2019 pelitapaamiset pidettiin 15.6. ja 17.8. Muutoksia puistossa toteutetaan samaan aikaan kun peli etenee. Puiston rakentumista seuraa neljä kansalaistoimittajaa, joiden kirjoittamat artikkelit julkaistaan kaupunkilehti Raumalaisessa.

Kukin pelaaja saa pelisiirtoaan varten 200 euroa. Ensimmäisen yksilöllisen siirron jälkeen siirtojen 2–5 aikana osallistujilla on mahdollisuus yhteistyöhön – he voivat halutessaan yhdistää maa-alueita ja ideoita sekä käytettävissä olevaa rahaa. Kuudennen siirron (elokuu 2020) ehtona on koko peliryhmän yhteinen päätös. Rahaa tätä viimeistä siirtoa varten on varattu 14 000 euroa. Kun puisto on valmis, järjestetään puistossa juhlat syksyllä 2020.


Katso

Keskustelupuiston pelaajien pelaajaprofiilit
Pelaajien videohaastattelujen pohjalta koostetut pelaajaprofiilit (kesto 51.53)

Lönnströmin taidemuseon YouTube-kanavan videoilla raumalaiset kertovat mikä heidän mielestään on tärkeintä Keskustelupuistossa
Videoilla mm. Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski, kansanedustaja Kristiina Salonen, Rauman kaupungin viheraluepäällikkö Kustaa Elsilä ja Rauman taidemuseon intendentti Janne Koski.


Lue

Kansalaistoimittajien artikkelit Kaupunkilehti Raumalaisessa:
Ulla-Mari Piipponen, Peli yhteisestä maaperästä alkaa

Ilona Helske, Keskustelupuisto hakee polkujaan

Milja Leino, "Vapise Linnanmäki!" Kolmannessa pelitapaamisessa oli intoa ja energiaa.

Marjo Kauppila, Puistossa puolivälin juhlat ennen syksyä

Milja Leino, Pandemian aikana myös Keskustelupuistoa hoidettiin etänä

Ilona Helske, Vilho ja Magda rakentavat kaupunkia

Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjeman kurssitöitä:

Keskustelupuisto-projektin tematiikkaan liittyvää kirjallisuutta.

Bäcklund, P., J. Häkli & H. Schulman (toim.). Osalliset ja osaajat. Kansalaiset kaupungin suunnittelussa. Helsinki: Gaudeamus, 2002.
Häikiö, Liisa
. Paikallinen valta. Tampere: Asumisen ja ympäristön tutkimuksen yksikkö, sosiaalipolitiikan laitos, (Tampereen yliopisto), 2001.
Häyrynen, Maunu, A. Wallin
(toim.). Kaupunkisuunnittelu: kaupunkikehittämisen uusi näkökulma. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2017. 
Kahri, Esko, E. Enkovaara, S. Anttonen, P. Viita, P. Ilonen, J. Kämäräinen
(toim.). Asukasnäkökulma kaupunkisuunnittelussa. Helsinki: Rakennustieto, 2011.
Kopomaa, Timo, L. Peltonen, T. Litmanen
(toim.). Ei meidän pihallemme!: paikalliset kiistat tilasta.  Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, 2008.
Lahdenvesi-Korhonen, Leena.
Kulttuuriympäristöohjelma – miksi ja miten. Helsinki: Ympäristöministeriö: Edita publishing, 2009.  
Lehtinen, Ari, M. Maukonen, I. Pyy, J. Semi, J. Taajamo
(toim.). Mitä on laadullinen kaupunkisuunnittelu? Helsinki: KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2017.
Ridell, Seija, P. Kymäläinen, T. Nyyssönen
(toim.). Julkisen tilan poetiikkaa ja politiikkaa: tieteidenvälisiä otteita vallasta kaupunki-, media- ja virtuaalitiloissa. Tampere: Tampere University Press, opinnäyte, 2009. 
Staffans, Aija.
Vaikuttavat asukkaat: vuorovaikutus ja paikallinen tieto kaupunkisuunnittelun haasteina. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, opinnäyte, 2004.
Syrjamaa, Taina, J. Tunturi
(toim.), Eletty ja muistettu tila. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002.
Syrjänen, Olavi.
Osallistuminen, vuorovaikutus ja muutoksenhaku kaavoituksessa. Helsinki: Rakennustieto, 2005.

Keskustelupuisto-projektin tematiikkaan liittyviä artikkeleita.

Kulttuuriperintö ja osallistuminen – Kulttuuriperintö ei ole itsestäänselvyys eikä se myöskään siirry itsestään sukupolvelta toiselle.
Professori Maunu Häyrysen artikkelin suomennos kirjasta Heritage Is Ours – Citizens Participating in Decision Making, Europa Nostra Finland 2018

Vuoden puutarhuri Mari Helin: Kaupunki kuuluu kaikille. Kaupunkimedia Aamuset 10.5.2018
Toimittaja Marianne Rovion lehtiartikkeli, Kaupunkimedia Aamuset 10.5.2018

Katso

keskustelupuisto.fi

studiokalleinen.net

  • Facebook
  • Twitter