Keskustelupuisto-työpajat

Keskustelupuisto

Lönnströmin taidemuseo ja kuvataiteilijat Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen toteuttavat vuosina 2018–2020 yhteistyössä Keskustelupuisto – peli yhteisestä maaperästä –nykytaideprojektin Raumalla osoitteessa Kalliokatu 28–30. Keskustelupuisto on pelinomainen yhteisöllinen nykytaideprojekti, jossa eri-ikäiset raumalaiset toteuttavat omista puistounelmistaan lähtöisin olevan julkisen puiston. Pelin aikana suunnitelmat alkavat keskustella keskenään ja muotoutumaan kuuden pelisiirron tuloksena yhteiseksi puistoksi kesien 2019 ja 2020 aikana. Muutoksia puistossa toteutetaan samaan aikaan kun peli etenee.

Lisätietoa Keskustelupuisto-projektista
keskustelupuisto/kalliokatu

keskustelupuisto.fi

Keskustelupuisto-tehtävät

Tehtävissä käsitellään Keskustelupuisto-projektiin liittyviä teemoja, kuten yhdessä tekemistä ja suunnittelua ja siihen liittyvää päätöksentekoa. Tehtävät soveltuvat ilmiöoppimiseen tai muuhun ryhmätyöskentelyyn.

Tehtävien vaativuustaso:
* helppo
** keskivaikea
*** vaikea

I Unelmien puisto

* Millainen on unelmiesi puisto? Mitä puistossa voi tehdä? Kirjoita tai piirrä se.

* Muodosta neljän hengen ryhmä ja keskustelkaa yhdessä unelmien puistoista. Keskustelun päätteeksi päättäkää miltä teidän yhteinen unelmien puistonne näyttää. Visualisoikaa se.

II Yhteisöllinen palapeli

Keskustelupuisto on peliomainen suunnitteluprosessi, joka alkaa yksilöllisistä toiveista ja näkemyksistä ja muuntuu pelin kestäessä yhä yhteisöllisemmäksi.

** ­­– *** Muodosta ryhmä ja määrittele puiston koko ja mahdollinen paikka. Jaa puisto saman suuruisiin osiin pelaajien lukumäärän mukaan.

Suunnittele omaan palaasi unelmiesi puisto. Voit tehdä sen sanallisesti, piirtämällä, kollaasitekniikalla, muovailemalla tai yhdistelemällä kaikkia näitä elementtejä.

Yhdistäkää palat yhdeksi kokonaisuudeksi, yhdeksi puistoksi. Miltä puisto näyttää? Kaipaako se yhtenäisempää suunnittelua? Haluaisitko tehdä yhteistyötä naapurisi kanssa ja ideoida uuden laajemman puistokokonaisuuden? Tehkää suunnitelma ja toteuttakaa se yhteistyössä.

Yhdistäkää palat uudelleen ja keskustelkaa puiston ilmeestä. Vaatiko se vielä yhteistyötä vai näyttääkö puisto jo sellaiselta kuin haluatte? Peliä voi jatkaa vielä ja ideoida uuden siirron kautta yhtenäisen puistosuunnitelman.

III Demokratia – kansanvalta – yhteinen päätöksenteko

Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa. Siihen kuuluu mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin esimerkiksi keskustelemalla. Demokratia on jakautunut eri muotoihin ja nykyisin siihen liitetään erilaisia mielikuvia kuin demokratiakäsitteen alkuaikoina antiikin Kreikassa.

*** Pohdi demokraattista päätöksentekoprosessia koulusi oppilaskunnassa. Miten oppilaskunta on järjestäytynyt? Minkälaisista asioista se päättää? Miten voit osallistua siihen? Tee jokin aloite ja seuraa päätöksentekoprosessia. Miten aloitteellesi kävi? Toteutuiko se?

*** Oletko osallistunut omaa kaupunkiasi / kuntaasi koskeviin päätöksiin? Tee aloite, kansalaismielipide, jostakin sinua kiinnostavasta aiheesta. Seuraa prosessin etenemistä eri käsittelyasteissa. Miten aloitteellesi kävi? 

*–** Harjoitelkaa yhteistä päätöksentekoa luokassa. Valitkaa yhteinen asia, josta haluatte tehdä päätöksen. Se voi olla esimerkiksi luokkaretken kohde, yhdessä luettava kirja, koulun pihasuunnitelma tms. Mieti oma ajatuksesi asiasta ja kerro se muille. Tehkää lopuksi yhteinen päätös.

  • Facebook
  • Twitter