Keskustelupuisto Kalliokadulla

Lönnströmin taidemuseon ja Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kalleisen yhdessä toteuttama nykytaiteen projekti Keskustelupuisto – peli yhteisestä maaperästä sijoittuu Raumalla kerrostalojen keskelle osoitteeseen Kalliokatu 28–30.

Keskustelupuisto – peli yhteisestä maaperästä on käytännön tutkielma osallistuvuudesta, ikäryhmien välisestä yhteistyöstä, yhteisöllisestä päätöksenteosta ja julkisesta tilasta neuvottelemisesta. Teoksessa 21 eri ikäistä, 7–90 vuotiasta, raumalaista on luonut pelillisessä prosessissa Kalliokadun tontille uuden puiston. Peli toteutettiin kesien 2019–2020 aikana kuutena pelisiirtona.

Keskustelupuiston pelimäinen prosessi alkoi jokaisen pelaajan henkilökohtaisesta puistovisiosta. Tulevasta puistosta arvottiin jokaiselle pelaajalle oma palsta, johon hänellä oli mahdollisuus toteuttaa ideoitaan. Omaa palstaa muokattiin pelirahalla, jota kukin pelaaja sai viidessä pelitapaamisessa 200 euroa kerrallaan – seuraavaan pelitapaamiseen mennessä käytettäväksi. Mikäli osallistujat halusivat tehdä jotain kalliimpaa, oli heidän neuvoteltava muiden pelaajien kanssa ja yhdistettävä rahansa. Viimeisessä pelitapaamisessa, elokuussa 2020, pelaajat saivat yhteisesti käytettäväkseen 14 000 euroa puiston viimeistelyyn.

Koronaviruksen vaikutukset keväällä 2020 näkyivät lähinnä uusina käytänteinä puistoalueella toimimisen suhteen, ja pelitapaamisten siirtymisessä verkkoon.

Puiston rakentumista seurasi neljä kansalaistoimittajaa, joiden kirjoittamat artikkelit julkaistiin kaupunkilehti Raumalaisessa.

Puiston avajaisia vietettiin 12.9.2020. Avajaisten yhteydessä puisto luovutettiin Rauman kaupungin Wihertoimelle, joka pitää puistoa yllä ainakin vuoteen 2022 asti.

Tellervo Kalleinen
ja Oliver Kochta-Kalleinen ovat Ars Fennica-palkittu taiteilijaduo. Keskustelupuisto on taiteilijoiden ensimmäinen julkiseen tilaan sijoittuva taideteos.


Keskustelupuisto-työpajatKatso

Keskustelupuiston pelaajien pelaajaprofiilit
Pelaajien videohaastattelujen pohjalta koostetut pelaajaprofiilit (kesto 51.53)

Lönnströmin taidemuseon YouTube-kanavan videoilla raumalaiset kertovat mikä heidän mielestään on tärkeintä Keskustelupuistossa
Videoilla mm. Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski, kansanedustaja Kristiina Salonen, Rauman kaupungin viheraluepäällikkö Kustaa Elsilä ja Rauman taidemuseon intendentti Janne Koski.


Lue

Kansalaistoimittajien artikkelit Kaupunkilehti Raumalaisessa:
Ulla-Mari Piipponen, Peli yhteisestä maaperästä alkaa

Ilona Helske, Keskustelupuisto hakee polkujaan

Milja Leino, "Vapise Linnanmäki!" Kolmannessa pelitapaamisessa oli intoa ja energiaa.

Marjo Kauppila, Puistossa puolivälin juhlat ennen syksyä

Milja Leino, Pandemian aikana myös Keskustelupuistoa hoidettiin etänä

Ilona Helske, Vilho ja Magda rakentavat kaupunkia

Ulla-Mari Piipponen, Pitkästä heinästä puistoksi


Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjeman kurssitöitä:

Keskustelupuisto-projektin tematiikkaan liittyvää kirjallisuutta.

Bäcklund, P., J. Häkli & H. Schulman (toim.). Osalliset ja osaajat. Kansalaiset kaupungin suunnittelussa. Helsinki: Gaudeamus, 2002.
Häikiö, Liisa
. Paikallinen valta. Tampere: Asumisen ja ympäristön tutkimuksen yksikkö, sosiaalipolitiikan laitos, (Tampereen yliopisto), 2001.
Häyrynen, Maunu, A. Wallin
(toim.). Kaupunkisuunnittelu: kaupunkikehittämisen uusi näkökulma. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2017. 
Kahri, Esko, E. Enkovaara, S. Anttonen, P. Viita, P. Ilonen, J. Kämäräinen
(toim.). Asukasnäkökulma kaupunkisuunnittelussa. Helsinki: Rakennustieto, 2011.
Kopomaa, Timo, L. Peltonen, T. Litmanen
(toim.). Ei meidän pihallemme!: paikalliset kiistat tilasta.  Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, 2008.
Lahdenvesi-Korhonen, Leena.
Kulttuuriympäristöohjelma – miksi ja miten. Helsinki: Ympäristöministeriö: Edita publishing, 2009.  
Lehtinen, Ari, M. Maukonen, I. Pyy, J. Semi, J. Taajamo
(toim.). Mitä on laadullinen kaupunkisuunnittelu? Helsinki: KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2017.
Ridell, Seija, P. Kymäläinen, T. Nyyssönen
(toim.). Julkisen tilan poetiikkaa ja politiikkaa: tieteidenvälisiä otteita vallasta kaupunki-, media- ja virtuaalitiloissa. Tampere: Tampere University Press, opinnäyte, 2009. 
Staffans, Aija.
Vaikuttavat asukkaat: vuorovaikutus ja paikallinen tieto kaupunkisuunnittelun haasteina. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, opinnäyte, 2004.
Syrjamaa, Taina, J. Tunturi
(toim.), Eletty ja muistettu tila. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002.
Syrjänen, Olavi.
Osallistuminen, vuorovaikutus ja muutoksenhaku kaavoituksessa. Helsinki: Rakennustieto, 2005.

Keskustelupuisto-projektin tematiikkaan liittyviä artikkeleita.

Kulttuuriperintö ja osallistuminen – Kulttuuriperintö ei ole itsestäänselvyys eikä se myöskään siirry itsestään sukupolvelta toiselle.
Professori Maunu Häyrysen artikkelin suomennos kirjasta Heritage Is Ours – Citizens Participating in Decision Making, Europa Nostra Finland 2018

Vuoden puutarhuri Mari Helin: Kaupunki kuuluu kaikille. Kaupunkimedia Aamuset 10.5.2018
Toimittaja Marianne Rovion lehtiartikkeli, Kaupunkimedia Aamuset 10.5.2018

Katso

keskustelupuisto.fi

studiokalleinen.net

  • Facebook
  • Twitter