Keskustelupuisto Kalliokadulle

Lönnströmin taidemuseon ja Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kalleisen yhdessä toteuttama nykytaiteen projekti Keskustelupuisto – peli yhteisestä maaperästä sijoittuu Raumalla kerrostalojen keskelle osoitteeseen Kalliokatu 28–30.

Miksi Kalliokatu valikoitui Keskustelupuiston paikaksi? ”Se tuli esiin yhteisissä keskusteluissamme Rauman kaupungin Wihertoimen kanssa. Tutustuimme siihen ja yli kymmeneen muuhun paikkaan Raumalla. Meitä kiinnosti Kalliokadun alueessa sen keskeinen sijainti ja asutuksen läheisyys sekä se, että paikka ei ole jo entuudestaan puisto”, kertovat taiteilijat.

Kalliokadun tonttia tullaan muokkaamaan taiteilijoiden valitsemien 36 raumalaisen pelaajan suunnitelmien mukaan kesien 2019 ja 2020 aikana. Pelaajiksi on haettu Raumalla asuvia henkilöitä. Tavoitteena on, että he edustavat paitsi ikärakenteeltaan kaupungin asukkaita*, myös monipuolisesti erilaisia ihmisiä.

* Rauman kaupungin asukasluku 31.12.2017: 39 620, Pelaajien määrä: 36
Ikäluokka –9 vuotta yhteensä: 3 863, Pelaajien määrä: 4
Ikäluokka 10–19 vuotta yhteensä: 4 027, Pelaajien määrä: 4                 
Ikäluokka 20–29 vuotta yhteensä: 4 520, Pelaajien määrä: 4                  
Ikäluokka 30–39 vuotta yhteensä: 4 716, Pelaajien määrä: 4               
Ikäluokka 40–49 vuotta yhteensä: 4 609, Pelaajien määrä: 4              
Ikäluokka 50–59 vuotta yhteensä: 5 324, Pelaajien määrä: 5              
Ikäluokka 60–69 vuotta yhteensä: 5 795, Pelaajien määrä: 5              
Ikäluokka 70–79 vuotta yhteensä: 4 161, Pelaajien määrä: 4             
Ikäluokka 80–89 vuotta yhteensä: 2 156, Pelaajien määrä: 2              
Ikäluokka 90– vuotta yhteensä: 449

Kaikille avoin Keskustelupuiston raumalaisten pelaajien ja heidän henkilökohtaisten puistovisioiden julkistamistilaisuus pidetään perjantaina 1.3.2019 klo 18 Rauma-salissa, Satamakatu 26, Rauma. Tilaisuudessa esitettävän videon pituus on noin yksi tunti. Tilaisuuteen on vapaa sisäänpääsy.

Katso videot:

Keskustelupuisto Yle Lounais-Suomen uutisissa 1.10.2018 (kohdassa 3:50, kesto 2.50)
Videotervehdys Keskustelupuisto-projektin taiteilijoilta (kesto 3.49) tästä.
Katso museonjohtaja Jenny Vallin video ja testaa onko sinusta Keskustelupuiston pelaajaksi (kesto 2.55) tästä.

Mikä on tärkeää ja kiinnostavaa Keskustelupuistossa?

Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski (kesto 0.20)

Rauman kaupungin viheraluepäällikkö Kustaa Elsilä (kesto 0.44)

Rauman kaupunginpuutarhuri Mari Pohjalainen (kesto 0.24)

Rauman taidemuseon intendentti Janne Koski (kesto 1.02)

Rauman kaupungin matkailupäällikkö Irene Villanen (kesto 0.28)

Rauman Freinetkoulun rehtori Kati Nordman (kesto 0.40)  

Kansanedustaja Kristiina Salonen (kesto 0.18)

Julkaisut:

Bäcklund, P., J. Häkli & H. Schulman (toim.). Osalliset ja osaajat. Kansalaiset kaupungin suunnittelussa. Helsinki: Gaudeamus, 2002.
Häikiö, Liisa
. Paikallinen valta. Tampere: Asumisen ja ympäristön tutkimuksen yksikkö, sosiaalipolitiikan laitos, (Tampereen yliopisto), 2001.
Häyrynen, Maunu, A. Wallin (toim.). Kaupunkisuunnittelu: kaupunkikehittämisen uusi näkökulma. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2017.  
Kahri, Esko, E. Enkovaara, S. Anttonen, P. Viita, P. Ilonen, J. Kämäräinen (toim.). Asukasnäkökulma kaupunkisuunnittelussa. Helsinki: Rakennustieto, 2011.
Kopomaa, Timo, L. Peltonen, T. Litmanen (toim.). Ei meidän pihallemme!: paikalliset kiistat tilasta.  Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, 2008. 
Lahdenvesi-Korhonen, Leena. Kulttuuriympäristöohjelma – miksi ja miten. Helsinki: Ympäristöministeriö: Edita publishing, 2009.   
Lehtinen, Ari, M. Maukonen, I. Pyy, J. Semi, J. Taajamo (toim.). Mitä on ladullinen kaupunkisuunnittelu? Helsinki: KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2017.
Ridell, Seija, P. Kymäläinen, T. Nyyssönen (toim.). Julkisen tilan poetiikkaa ja politiikkaa: tieteidenvälisiä otteita vallasta kaupunki-, media- ja virtuaalitiloissa. Tampere: Tampere University Press, opinnäyte, 2009.  
Staffans, Aija.Vaikuttavat asukkaat: vuorovaikutus ja paikallinen tieto kaupunkisuunnittelun haasteina. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, opinnäyte, 2004.
Syrjamaa, Taina, J. Tunturi (toim.), Eletty ja muistettu tila. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002.
Syrjänen, Olavi. Osallistuminen, vuorovaikutus ja muutoksenhaku kaavoituksessa. Helsinki: Rakennustieto, 2005.          


Artikkelit:

Professori Maunu Häyrysen artikkeli Kulttuuriperintö ja osallistuminen Artikkelisuomennos kirjasta Heritage Is Ours – Citizens Participating in Decision Making, Europa Nostra Finland 2018  
  • Facebook
  • Twitter