Taidekokoelma

Taidekokoelma on syntynyt vähitellen ja ulottuu ajallisesti 1860-luvulta tähän päivään. Kokoelman vanhin osa, ulkomaisten taiteilijoiden teokset 1800-luvulta, on peräisin Teresia ja Rafael Lönnströmin lapsuudenkodeista. Taidekokoelman pääosa muodostuu 1800—1900-lukujen kotimaisesta maalaustaiteesta. Kokoelmaan kuuluu noin 350 teosta ja sitä kartutetaan vuosittain.

Kokoelman vanhempi osa on pysyvästi esillä kotimuseossa osana sen interiööriä.

Kokoelman uudempi osa sisältää suomalaista ja kansainvälistä kuvataidetta 1980-luvulta lähtien. Teresia Lönnström aloitti kokoelman tietoisen kartuttamisen 1980-luvun alussa, jolloin hän hankki teoksia etenkin suomalaisilta naistaiteilijoilta ja raumalaisilta taiteilijoilta.

Taidekokoelman kartuttamisen tavoitteena on valtakunnallisesti arvostettu nykytaiteen kokoelma, joka painottuu Rauman ja lähialueiden taiteilijoiden teoksiin. Teoshankintoja tehdään seuraavin periaattein: teoksia hankitaan olemassa olevaa kokoelmaa täydentäen, ensisijaisesti suoraan taiteilijoilta tai museon järjestämistä näyttelyistä. Hankinnoissa painotetaan myös Teresia Lönnströmin linjanvetoja, keskitytään oman alueen taiteilijoihin ja tuetaan naistaiteilijoita. Taidekokoelma on karttunut myös taiteilijoilta saaduin lahjoituksin.

Seuraavissa kuvissa esitellään otos kokoelman vanhimmista teoksista. Nämä teokset ovat esillä Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseossa.