Sotakorvaustuotanto


Sodan jälkeen Ammuksen tehdas muutettiin konepajaksi, joka valmisti sotakorvaustöinä pääasiassa kapearaiteisia rautatievaunuja ja raskaita teollisuusketjuja. 

Sotakorvausteollisuuden valtuuskunta eli Soteva osoitti entiselle ammustehtaalle tuotteita, joiden valmistus voitiin aloittaa tehtaalla olevilla koneilla. Ammuslataamo muutettiin vuonna 1945 vaunupajaksi ja hylsyosastosta tehtiin ketjujen kokoonpano-osasto. Ammuksen oli luovuttava aiemmasta tuotannostaan kokonaan, ja sotakorvaukset tulivat sille juuri sopivaan aikaan.

Suomelle määrätyt Neuvostoliiton sotakorvaukset yllättivät suomalaiset. Korvauksista suurin osa oli konepaja- ja laivanrakennusteollisuuden tuotteita, joita oli aiemmin valmistettu vientiin vain vähän. Sotakorvaukset vahvistivat jo 1930-luvulla alkanutta Suomen metalliteollisuuden kasvua.

Rauman metalliteollisuudessa sotakorvausten vaikutus tuntui voimakkaana. Raumalle oli juuri sodan päättyessä valmistumassa Rauma-Raahe Oy:n telakka. Koivistolaiset laivanrakentajat perustivat sotakorvauslaivoja rakentamaan toisenkin telakan, F.W. Hollming Oy:n. Sotakorvausten arvoksi määrättiin 300 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuoden 1938 rahassa, korotettuna metalliteollisuuden tuotteiden osalta 15%. Tuotteet oli toimitettava kuudessa vuodessa. Lisäksi oli korvattava Neuvostoliiton alueelta pois tuotu omaisuus sekä luovutettava Neuvostoliiton valtiolle kaikki Suomeen jäänyt saksalaisten omaisuus.

Sotakorvausten huomattavimmat erät Suomi joutui toimittamaan heti sodan jälkeisinä vuosina. Neuvostoliitto alensi hyvän tahdon eleenä jäljellä olevien sotakorvausten määrän puoleen vuonna 1948. Ammuksen valmistamista tuotteista ketjut poistettiin sotakorvausohjelmasta kokonaan ja vaunutilauksia vähennettiin niin, että Ammuksen tehtaalle jäi työtä vain kuukauden ajaksi.

Kaikkiaan Ammus valmisti 2150 rautatievaunua ja yli 45 kilometriä erilaisia teollisuusketjuja. Sotakorvausten avulla Suomen teollisuus sai jalansijaa Neuvostoliiton markkinoilla. Myöhemmällä idänkaupalla oli huomattava merkitys Suomen kansantaloudelle.