TehdaspalokuntaAmmuksen tehtaalle perustettiin 1939 palokunta, joka tunnettiin myöhemmin Lönnström-yhtiöiden palokuntana (lyhenteellä L.Y.P.).

Palokuntaan kuului noin 30 miestä, harjoituksia järjestettiin pari kertaa kuukaudessa ja kalustokilpailuja muutaman kerran vuodessa. Palokunta osallistui lisäksi palokuntien välisiin kilpailuihin. Toimintaan kuului myös perhejuhlia ja retkiä.

Oma palokunta sammutti useimmat tehtailla sattuneet tulipalot ja palon alut. Se osallistui mm. Rauman lentopommitusten yhteydessä syttyneiden tulipalojen sammuttamiseen sekä Rauma-Raahen selluloosatehtaan suuren klooriräjähdyksen sammutustöihin vuonna 1947. Lönnströmin palokunta avusti kaupungin palokuntaa myös SOK:n Superlon-tehtaan palossa 1965.

Palokunnalla oli tehtaan alueella oma kalustohuone, jossa oli kaksi moottoriruiskua ja kahdet kalustorattaat sammutusvälineineen. Vuonna 1965 yhtiö lahjoitti palokunnalle käytöstä poistetun Nalle-Sisu -kuorma-auton. Palokuntalaiset kunnostivat sen paloautoksi, johon sijoitettiin 800-litran vesisäiliö, kiintopumppu, siirrettävä moottoriruisku, 800 metriä letkua ja istuimet kymmenelle miehelle.