Lönnström-yhtiöt 1950-luvulta 1980-luvulle

1950-luku

Sodan jälkeen Suomen talous kasvoi ja metalliteollisuus sen mukana. Säännöstelytalous purettiin, tärkein vientimaa oli Neuvostoliitto. Vuosikymmen oli myös Lönnström-yhtiöille taloudellisen kasvun aikaa. Ulkomainen tuonnin vapauduttua etenkin Sytytin joutui kilpailemaan halpojen saksalaisten hanojen kanssa. Markkinoille tuli myös sittemmin yhtiön kilpailijaksi noussut toinen raumalainen armatuurivalmistaja Oras Oy.

1960-luku

Taloudellinen nousukausi ja yhtiöiden talouden myönteinen kehitys jatkui, mutta vuosikymmenen lopulla kasvu alkoi pysähtyä. Sytyttimen vesikalusteista tuli yhtiöiden tärkein tuoteryhmä. Yhtiöt fuusioitiin vuonna 1959 Ammus-Sytytin Oy:ksi. Entistä Sytytintä ryhdyttiin kutsumaan nimellä Meta eli metallituoteosasto ja Ammusta nimellä Kopa eli konepajaosasto, mutta vanhat nimet säilyivät arkikäytössä.

1970-luku

1970-luvulle tultaessa Ammus-Sytytin Oy:stä oli kehittynyt merkittävä raumalainen metalliteollisuusyritys. Yhtiön nimi muutettiin vuonna 1972 Lönnström Oy:ksi. Seuraavana vuonna Lönnström-yhtiöiden osake-enemmistö siirtyi Huhtamäki-yhtymälle. Huhtamäen aikana metallituoteosasto keskittyi LVI-alan erikoistuotteisiin ja konepajaosasto kuljetinjärjestelmiin.

1980-luku

Lönnström Oy jaettiin vuonna 1980 kahteen yhtiöön. Vesikalustetuotannosta tehtiin Osy Oy ja kuljetin- ja ketjutuotannosta Lönnström Oy. Osy Oy:n toimintaa keskitettiin ja panostettiin voimakkaasti tuotantoprosessin uudistamiseen. Lönnström Oy:n keskeiset tuotealat liittyivät massatavaran, puun ja viljan käsittelyyn.

Huhtamäki-yhtymä luopui metalliteollisuudesta 1980-luvun alussa ja myi armatuuritehtaan Oras Oy:lle vuonna 1982 ja kuljetintuotannon Lahtima Oy:lle vuonna 1984.