Lönnström-yhtiöt Huhtamäen osanaTeresia Lönnström
päätti luopua yhtiöistä ja myydä osake-enemmistönsä Huhtamäki-yhtymälle vuonna 1973. Samalla hän teki huomattavan lahjoituksen Suomen Kulttuurirahastolle.

Teresia Lönnström oli harkinnut pitkään myyntipäätöstä. Yhtenä vaihtoehtona oli yhtiöiden lahjoittaminen Suomen Kulttuurirahastolle, mutta myydessään tehtaat Huhtamäelle hän pystyi varmistamaan tehtaiden toiminnan jatkumisen ja työntekijöiden työpaikkojen säilymisen.

"Tämä päätökseni ei ollut minulle helppo, sillä olenhan alusta saakka yli neljän vuosikymmenen ajan ollut mukana tehtaan monivaiheisessa toiminnassa. Päätökseeni on vaikuttanut korkean ikäni lisäksi toista vuotta sitten sattunut jalkani katkeaminen, mikä vaivaa minua edelleen niin, etteiminulla riitä enää voimia kantamaan sitä vastuuta, joka minulla on yhtiön hallituksen puheenjohtajana ja jota vastuuta olen aina tuntenut tehtaasta ja sen väestä."
Teresia Lönnströmin tiedote henkilökunnalle 1973

Kauppaan sisältyi sopimus lahjoituksista Suomen Kulttuurirahastolle ja Liikesivistysrahastolle. Molempiin rahastoihin perustettiin Teresia ja Rafael Lönnströmin Rahasto -nimikkorahastot. Kulttuurirahasto sai 6,5 miljoonaa ja Liikesivistysrahasto 1,5 miljoonaa markkaa. Molempien rahastojen saamat lahjoitukset olivat niiden historian suurimpia. Kulttuurirahaston nimikkorahasto tukee apurahoin Suomen talouselämän kehittämistä ja taiteiden edistämistä.

1970-luvun alussa kotimaan markkinoiden kilpailutilanne alkoi vaikuttaa yhtiön talouteen ja vaati uudistuksia. Lönnström Oy oli erittäin vakavarainen yhtiö, jolla ei ollut velkaa. Toisaalta investointeja oli lykätty, ja konekanta oli vanhentunut.

Huhtamäki oli tuohon aikaan ryhtynyt valmistamaan teräsputkia, ja yhtiössä oltiin kiinnostuneita laajentumaan metalliteollisuuden suuntaan. Kaupan jälkeen Lönnström Oy:n toiminta jatkui Huhtamäen osana entisillä toimialoilla ja samalla henkilöstöllä.