Ohjeita kustannusarvion laatimiseen

Kustannusarvio on yksityiskohtainen ja realistinen arvio hankkeen kokonaiskuluista. Kustannusarvioon lasketaan työskentelykorvauksen lisäksi kaikki projektin toteuttamiseen liittyvät kulut, kuten tuotanto- ja materiaalikulut, mahdollisiin rakenteisiin ja esitystekniikkaan liittyvät kulut, ulkopuolinen työvoima, matkakulut ja päivärahat. Huomioi, että museolla ei ole henkilökuntaa rakentamiseen eikä vartiointiin. Kustannusarvioon on hyvä jättää liikkumavaraa yllättäville kuluille.

Kustannusarviossa hintojen tulee sisältää arvonlisävero. Palkkaa saavien ulkopuolisten henkilöiden palkkakuluihin tulee lisätä työnantajan sivukulut (yhteensä n. 30 %).

Esimerkkejä mahdollisista kuluista:

Taiteilijan työskentelykorvaus
Enintään 30 % projektin kokonaisbudjetista. Korvauksen maksamisen yhteydessä siitä vähennetään verokortin mukainen ennakonpidätys sekä työntekijän sivukulut.

Hankinnat
Materiaalit
Tarvikkeet ja työkalut
Laitteet
Pakkausmateriaalit

Vuokrat
Tilavuokrat
Laitevuokrat
Muut vuokrat

Ostopalvelut
Tulostus ja painatus
Kuljetus ja postitus
Asiantuntijapalvelut
Ylläpito

Maksut ja korvaukset
Vakuutus
Lupamaksut

Taiteilijan matkakustannukset 
Matkat
Majoitus 
Päivärahat

Ulkopuolisten työntekijöiden kulut
Palkat
Työnantajan sivukulut (n. 30 % maksettavasta palkasta)
Matkat
Majoitus 
Päivärahat

Muut kulut