Projektihaku 2018

Lönnströmin taidemuseo toteuttaa unelmia

Lönnströmin taidemuseo toteuttaa yhteistyössä kuvataiteilijoiden kanssa nykytaiteen projekteja.

Kuvataiteilija Jani Ruscican vinkit hakijoille:
1. Ymmärrä haun konteksti ja pyri vastaamaan sen asettamiin haasteisiin
2. Kaikki on mahdollista, älä pelkää mahdottomimmaltakaan tuntuvaa ideaa
3. Haastavin idea on todennäköisesti se kiinnostavin
4. Kaikkea ei tarvitse vielä hakuvaiheessa ymmärtää tai pystyä ratkaisemaan, kyseessä on ehdotus
5. Epävarmuustekijöistä huolimatta, ole vakuuttava!

Lönnströmin taidemuseo on toteuttanut vuodesta 2016 alkaen nykytaiteen projekteja tiiviissä yhteistyössä kuvataiteilijoiden kanssa. Kuvataiteilijat voivat lähettää avoimen haun kautta projektiehdotuksiaan museolle.

Vuosina 2016–2017 museo toteutti yhteistyössä IC-98:n kanssa Khronoksen talo -projektia lonnstrominmuseot.fi/khronoksentalo
Vuosiksi 2017–2018 valikoitui Jani Ruscican Flatlands-projekti lonnstrominmuseot.fi/flatlands
Vuosina 2018–2020 museo työstää Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kalleisen kanssa Keskustelupuisto – peli yhteisestä maaperästä -projektia lonnstrominmuseot.fi/keskustelupuisto


Projektihaku 2018

Vuoden 2018 haussa Lönnströmin taidemuseo etsii nykytaideprojektia, joka ei voisi toteutua ilman kuvataiteilijan ja museon yhteistyötä.

Kuvataiteilija! Mistä olet aina unelmoinut? Kerro se meille ja toteutetaan unelmasi yhdessä! Jätä sähköinen hakemuksesi 15.10.2018 mennessä museon verkkosivujen kautta lonnstrominmuseot.fi/hakemus Hakemuslomakkeen sisällön näet tästä


Vuoden 2018 haussa kuvataiteilija saa ehdottaa unelmien nykytaideprojektia toteutuvaksi hakijan valitsemana ajankohtana. Museo toivoo toteutuksen ajoittuvan lähivuosiin. Toteutusajankohdasta voidaan neuvotella valintavaiheessa.  lonnstrominmuseot.fi/projektista

Lönnströmin taidemuseo maksaa valittavaan projektiin liittyen taiteilijakorvauksen sekä projektin toteuttamiseen liittyviä tuotantokuluja yhteensä korkeintaan 100 000 euroa. Hakija laatii hakemuksen liitteeksi kustannusarvion, josta kulut ilmenevät.

Kustannusarvion summien tulee kattaa kulut kokonaisuudessaan sisältäen arvonlisäverot ja palkkojen sivukulut. Taiteilijakorvaus on hakijan määriteltävissä ja riippuu projektin luonteesta. Hakuajan päätyttyä museo voi neuvotella hakijan kanssa projektin kustannusarviosta.  lonnstrominmuseot.fi/kustannusarvio

Yllä mainittujen projektin tuotantokustannusten lisäksi museo vastaa projektin yleisötyöstä, viestinnästä, dokumentoinnista ja hallinnosta omien käytäntöjensä mukaan.

Sähköinen hakujärjestelmä on avoinna Lönnströmin taidemuseon verkkosivulla Rauma-päivästä 17.4.2018 alkaen 15.10.2018 asti tästä.

Video projektihausta

Museonjohtaja Jenny Valli tiivistää projektihakua, kesto 2.27 tästä

Mitä ehtoja projektin on täytettävä?

– Hakija on kuvataiteilija tai taiteilijaryhmä, joka vastaa nykytaiteen projektin taiteellisesta sisällöstä.
–  Taiteilija ja museon henkilökunta työstävät tiiviissä yhteistyössä projektin toteuttamista ja hakevat yhteistyökumppaneita.
– Projektia ei ole toteutettu aiemmin vastaavassa muodossa.
– Projektista on oltava ainakin tietty osuus esillä Raumalla.
– Projektissa on oltava taidekasvatuksellinen osio, jonka museon henkilökunta suunnittelee yhteistyössä taiteilijan kanssa. Taidekasvatuksellinen osio toteutetaan ainakin Lönnströmin museoiden Galleriassa ja museon verkkosivuilla. Hakemuksessa ei ole välttämätöntä esittää suunnitelmaa tästä osiosta.
– Yleisön tulee voida seurata projektin eri vaiheita verkon kautta. Projektien dokumentoimiseen kiinnitetään huomiota ja etsitään kiinnostavia muotoja.

Lönnströmin taidemuseo vastaa 

– Nykytaideprojektin tuotantokustannuksista, kuten niistä on sovittu yhteistyösopimuksessa.
– Projektin johtamisesta (esim. sopimukset, aikataulut ja suunnittelupalaverit) ja taloushallinnosta (esim. kirjanpito ja laskujen maksaminen).
– Projektin tuotantokustannusten lisäksi museo vastaa omien käytäntöjensä mukaisesti projektiin liittyvästä yleisötyöstä (esim. tekstit ja niiden käännökset ja taidekasvatukseen liittyvä toiminta), dokumentoimisesta (projektin seuraaminen verkossa tai projektin dokumentoiminen arkistoa varten), viestinnästä (esim. tiedotteiden kääntäminen, painotuotteiden painatuskustannukset tai muut markkinointikulut) ja hallinnoimisesta (taloushallinnon lisäksi suunnittelupalavereihin liittyvät kulut kuten matkat ja yöpymiset). 
– Mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa käytävistä neuvotteluista yhdessä taiteilijan kanssa.
– Mahdollisista sijoituspaikkaan liittyvistä neuvotteluista ja luvista yhdessä taiteilijan kanssa.

Taiteilija vastaa

– Projektin ammattimaisesta ja vastuullisesta toteuttamisesta yhteistyössä museon henkilökunnan kanssa.
– Projektin taiteellisesta sisällöstä.
– Projektiin sitoutumisesta.

Vuoden 2018 projektin valinta

Hakuajan päätyttyä (15.10.2018) Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiön hallituksen nimeämä valintaraati tekee esityksen valittavasta projektista Säätiön hallitukselle, joka valitsee toteutettavan projektin marraskuussa 2018.

Ennen valintapäätöstä museo voi neuvotella hakijan kanssa ja pyytää häneltä lisätietoja projektista. Neuvotteluissa voidaan pohtia esimerkiksi projektin laajuutta tai erilaisten osioiden painotuksia. Tarkoituksena on löytää yhteiset tavoitteet jo valintavaiheessa.

Museolla on oikeus pyytää asiantuntijoilta lausuntoja (esim. tekniseen toteutukseen tms. liittyen) valintavaiheessa. Kaikki projektiehdotukseen liittyvät asiat käsitellään luottamuksellisesti ja asiantuntijoilla on niitä koskien vaitiolovelvollisuus.

Toteutettava projekti julkistetaan Teresia Lönnströmin syntymäpäivän (13.12.) yhteydessä.

Projektiehdotuksia ei palauteta vaan ne jäävät museon arkistoon.  

Lönnströmin taidemuseo ja taiteilija/taiteilijaryhmä solmivat yhteistyösopimuksen, jossa määritellään toteutettava projekti, sen aikataulu ja kustannusarvio. Lisäksi sopimuksessa määritellään kummankin osapuolen vastuut ja velvollisuudet. Projektin toteuttamiseen tähtäävä työ alkaa seuraavan vuoden alussa. Unelmien nykytaideprojekti toteutuu hakijan ja museon valintavaiheessa yhteistyössä määrittelemän aikataulun mukaisesti.
  

Lisätietoja
projekti(at)lonnstrominmuseot.fi
Lönnströmin taidemuseon henkilökunnan yhteystiedot


Kysymyksiä ja vastauksia avoimeen hakuun ja projektien toteuttamiseen liittyen
Kustannusarvio
Hakemus

 

  • Facebook
  • Twitter