Projektihaku 2020

Lönnströmin taidemuseo tekee ideoista totta 

Kuvataiteilija! Onko sinulla idea, jonka toteuttamisesta olet haaveillut? Kerro ideasi meille. Toteutetaan se yhdessä!

Lönnströmin taidemuseo toteuttaa vaihtuvia, ennennäkemättömiä ja ennakkoluulottomia nykytaideprojekteja yhteistyössä kuvataiteilijoiden kanssa. Avoin haku on nyt käynnissä!


Projektihaku 2020

Vuoden 2020 haussa Lönnströmin taidemuseo etsii nykytaideprojektia, joka ei voisi toteutua ilman kuvataiteilijan ja museon yhteistyötä. Kyseessä ei ole komissio, tilausteos tai apuraha, vaan museo etsii uusia avauksia, joissa museon ja taiteilijan välisellä yhteistyöllä saavutetaan jotain ainutlaatuista.

Jätä sähköinen hakemuksesi 15.10.2020 klo 24 mennessä museon verkkosivujen kautta lonnstrominmuseot.fi/hakemus Hakemuslomakkeen sisällön näet tästä

Tällä hakukierroksella projektiehdotukseen on mahdollista lisätä myös lyhyt esittelyvideo. Lisäksi projektin ympäristövaikutusten pohtimiseen toivotaan kiinnitettävän erityistä huomiota.

Projektin toteuttaminen on dialogissa tapahtuva prosessi, jonka aluksi määritellään yhteiset tavoitteet. Ole valmis kertomaan hakemuksessa projektin visio, sen keskeiset tavoitteet ja kysymykset, vaikutukset ympäristöön, mahdolliset riskit sekä Lönnströmin taidemuseon rooli projektissa.

Valitun projektin suunnittelu alkaa hakua seuraavana kalenterivuonna. Projektin aikajänne ja elinkaari ovat taiteilijan määriteltävissä, mutta toteutusajankohdasta voidaan neuvotella valintavaiheessa. Projektin toteutuspaikka määritellään yhdessä suunnitteluvaiheessa. Jos projektissa syntyy konkreettinen taideteos, teoksen omistusoikeus jää ensisijaisesti taiteilijalle.

Lönnströmin taidemuseo maksaa valittavaan projektiin liittyen työskentelykorvauksen sekä projektin toteuttamiseen liittyviä tuotantokuluja yhteensä korkeintaan 100 000 euroa. Hakija laatii hakemuksen liitteeksi kustannusarvion, josta kulut ilmenevät.

Kustannukset ovat projektikohtaisia ja kaikista yksityiskohdista sovitaan yhteistyösopimuksessa.
Projektikustannuksia voivat olla:

1) Korvaus, jonka suuruuden taiteilija esittää hakemuksessaan. Korvaus voi olla korkeintaan 30 % haettavasta summasta, ja se on taiteilijalle veronalaista tuloa, josta maksaja suorittaa ennakonpidätyksen. Työnantajan työskentelykorvauksesta pidättämät sivukulut (27,53% v. 2020) ovat osa projektin kustannusarviota.

2) Projektiin toteuttamiseen liittyviä tuotantokustannuksia yhteistyösopimuksen mukaan. Tuotantokustannuksia ovat esimerkiksi materiaalit, ulkopuolinen työvoima, kuljetus, rakenteet, tilavuokra, vakuutus tai kansainvälisen viestinnän kulut.

Kustannusarvion tulee kattaa projektin kulut kokonaisuudessaan ja sisältää esim. arvonlisäverot sekä palkkojen sivukulut.

Työskentelykorvauksen ja projektin tuotantokustannusten lisäksi museo vastaa projektin hallinnosta, yleisötyöstä, kotimaisesta viestinnästä sekä dokumentoinnista omien käytäntöjensä mukaan. Näitä kuluja ei tarvitse sisällyttää projektin kustannusarvioon. Lisää kustannusarvion valmistelusta: lonnstrominmuseot.fi/kustannusarvio

Sähköinen hakujärjestelmä on avoinna Lönnströmin taidemuseon verkkosivulla Rauma-päivästä 17.4.2020 alkaen 15.10.2020 klo 24 asti. Hakemukseen pääset tästä.

Aiemmat toteutuneet projektit:

2016–2017 IC-98 Khronoksen talo lonnstrominmuseot.fi/khronoksentalo
2017–2018 Jani Ruscica Flatlands lonnstrominmuseot.fi/flatlands
2018–2020 Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen Keskustelupuisto – peli yhteisestä maaperästä lonnstrominmuseot.fi/keskustelupuisto
2019-2021 Raimo Saarinen Kelluva saari lonnstrominmuseot.fi/kelluvasaari


Mitä ehtoja projektin on täytettävä?

– Hakija on kuvataiteilija tai taiteilijaryhmä, joka vastaa projektin taiteellisesta sisällöstä ja jolla
   on tekijänoikeus projektiin.
– Taiteilijan ja museon välinen yhteistyö on otettu huomioon projektissa.
– Projektia ei ole toteutettu aiemmin vastaavassa muodossa.
– Yleisön tulee voida seurata projektin eri vaiheita esimerkiksi verkossa, ja projektin vaiheet tulee
   olla dokumentoitavissa. Yleisötyön ja dokumentoinnin tavat suunnitellaan projektikohtaisesti.

Lönnströmin taidemuseo vastaa 

– Nykytaideprojektin työskentelykorvauksesta ja tuotantokustannuksista, kuten niistä on sovittu yhteistyösopimuksessa.
– Projektin johtamisesta (esim. sopimukset, aikataulut ja suunnittelupalaverit) ja taloushallinnosta (esim. kirjanpito ja laskujen maksaminen).
– Projektin työskentelykorvauksen ja tuotantokustannusten lisäksi museo vastaa omien käytäntöjensä mukaisesti:
projektin hallinnoinnista (esim. suunnittelupalavereihin liittyvät kulut, kuten matkat, yöpymiset ym.)
projektin yleisötyöstä (yleisötyötä voi olla kaikki ne tavat, joilla yleisö pääsee kohtaamaan projektin, esim. projektin esittely ja taidekasvatukseen liittyvä toiminta)
projektin tiedottamisesta kotimaassa (esim. lehdistötiedotteet, verkkoaineisto, painotuotteet ja sosiaalinen media)
projektin dokumentoinnista (dokumentointia on esim. projektin vaiheiden seuraaminen ja tallentaminen eri tavoin)

– Mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa käytävistä neuvotteluista yhdessä taiteilijan kanssa.
– Mahdollisista sijoituspaikkaan liittyvistä neuvotteluista ja luvista yhdessä taiteilijan kanssa.

Taiteilijan vastuulla on

Toteuttaa projekti ammattimaisesti, vastuullisesti ja eettisesti (esim. ottamalla huomioon projektin ympäristövaikutukset) yhteistyössä Lönnströmin taidemuseon henkilökunnan kanssa.
– Vastata projektin taiteellisesta sisällöstä ja projektin kuluista, esim. mahdollisista siirtokustannuksista projektin päättymisen jälkeen. Konkreettisen taideteoksen omistusoikeus säilyy taiteilijalla, ellei toisin sovita.
– Mainita Lönnströmin taidemuseo projektiin liittyvissä yhteyksissä myös projektin päättymisen jälkeen.
– Esittää arvio projektiin liittyvistä kuluista hakemuksessaan ja noudattaa sopimuksessa vahvistettua kustannusarviota.
– Sitoutua projektiin sen keston ajan sekä varata projektin toteuttamiseen sen vaatima aika.

Vuoden 2020 projektin valinta

Hakuajan päätyttyä (15.10.2020 klo 24) Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiön hallituksen nimeämä valintaraati tekee esityksen valittavasta projektista Säätiön hallitukselle, joka valitsee toteutettavan projektin marraskuussa 2020.

Ennen valintapäätöstä museo voi neuvotella hakijan kanssa ja pyytää häneltä lisätietoja projektista. Neuvotteluissa voidaan pohtia esimerkiksi projektin laajuutta tai erilaisten osioiden painotuksia. Tarkoituksena on löytää yhteiset tavoitteet jo valintavaiheessa.

Museolla on oikeus pyytää asiantuntijoilta lausuntoja (esim. tekniseen toteutukseen liittyen) valintavaiheessa. Kaikki projektiehdotukseen liittyvät asiat käsitellään luottamuksellisesti, ja asiantuntijoilla on niitä koskien vaitiolovelvollisuus.

Toteutettava projekti julkistetaan Teresia Lönnströmin syntymäpäivän (13.12.2020) yhteydessä.

Projektiehdotuksia ei palauteta. 

Lönnströmin taidemuseo ja taiteilija solmivat yhteistyösopimuksen, jossa määritellään toteutettava projekti, sen aikataulu ja kustannusarvio. Lisäksi sopimuksessa määritellään kummankin osapuolen vastuut ja velvollisuudet.   

  

Lisätietoja
projekti(at)lonnstrominmuseot.fi
Lönnströmin taidemuseon henkilökunnan yhteystiedot


Kysymyksiä ja vastauksia avoimeen hakuun ja projektien toteuttamiseen liittyen
Kustannusarvio
Hakemus

 

  • Facebook
  • Twitter