Miten yleisö kohtaa projektin

Miten yleisö voi seurata projektin etenemistä?
Riippuu projektista, mutta yleisön pitää voida seurata projektia jo valmisteluvaiheessa. Koska haluamme, että projekti tavoittaa mahdollisimman monia, toivomme, että projektia voi seurata verkossa. Yleisötyöstä tehdään suunnitelma yhdessä taiteilijan kanssa.

Miksi yleisöllä pitää olla mahdollisuus seurata projektin etenemistä?
Taidemuseo paitsi säilyttää taideteoksia myös dokumentoi ja tallentaa ajankohtaisia ilmiöitä tulevia sukupolvia varten. Museoiden tehtävänä on esimerkiksi aineistojen ja tiedon saavutettavuuden ja käytön edistäminen, taiteen esittäminen ja elämysten tarjoaminen sekä yleisötyö, vuorovaikutus sekä opetuksen ja kasvatuksen edistäminen. Lönnströmin taidemuseo toteuttaa näitä tehtäviä nykytaideprojektien välityksellä.

Kuka dokumentoi projektia?
Museo dokumentoi projektia ja säilyttää kertyneet aineistot. Toivomme taiteilijalta apua dokumentoinnissa sekä luovia tapoja toteuttaa sitä.

Miten projektia voisi dokumentoida kiinnostavalla tavalla?
Dokumentointia voi pohtia erilaisista näkökulmista. Kuka dokumentoi? Tekijä itse vai joku muu? Missä muodossa dokumentit tehdään? Kuvina, tekstinä, ääninä vai jonakin muuna?

Mitä projektiin liittyvä yleisötyö voi olla?
Yleisötyötä voi olla asiantuntijaluento, opastus, taiteilijatapaaminen, työpaja, erityinen teemapäivä tai jotakin ihan muuta. Yleisötyö liittyy kaikkeen siihen, miten yleisö kohtaa taiteen. Toivomme taiteilijalta sitoutumista museon yleisötyön tavoitteisiin.

Mitä projektiin liittyvä viestintä tarkoittaa?
Viestintä pitää sisällään kaiken sen materiaalin, jonka museo tuottaa yleisölle ja tiedotusvälineille. Materiaali toteutetaan yhteistyössä taiteilijan kanssa. Se voi olla esimerkiksi media- ja sähköpostitiedotteita tai verkossa tai sosiaalisessa mediassa julkaistua aineistoa. Museo viestii toiminnastaan eri kohderyhmille, joita ovat esimerkiksi tiedotusvälineet, yhteistyökumppanit, suuri yleisö ja projektiin liittyvät kohde- ja sidosryhmät.

  • Facebook
  • Twitter