Projektista

Minkälaisia projekteja Lönnströmin taidemuseo etsii?
Unelmia, joita voidaan toteuttaa. Odotamme kuvataiteilijoiden ehdotuksia ja luotamme heihin. Toivomme löytävämme nykytaideprojektin, jonka voimme toteuttaa aidosti yhteistyössä. Idea ja yhdessä tekeminen ovat tärkeämpiä kuin kustannukset.

Projekti on jo aiemmin toteutettu tai teos on jo ollut esillä jossakin. Voiko silti hakea?

Projekti ei voi toteutua aivan samanlaisena, aikaisemman toisintona, mutta se voi olla jatkoa esimerkiksi aiemmalle esitykselle tai projektille.

Milloin projektin pitää toteutua?

Kun hakemus on jätetty vuonna 2018, tavoitteena on, että projekti toteutuu lähivuosien aikana. Projektin luonne vaikuttaa sen toteutusaikaan. Aikataulusta voidaan neuvotella valintavaiheessa.

Missä projektin voi toteuttaa?

Emme aseta ennakkoon vaatimuksia toteutuspaikalle, vaan projektin sisältö määrää paikan tai esittämisympäristön. Paikkoja voi olla yksi tai useampi, ja ne voivat poiketa toisistaan. Paikka voi olla yksityinen tai julkinen. Ainoa ehto on, että jokin osuus projektista on esillä Raumalla.

Pitääkö esittämisympäristön olla vahvistettu hakuvaiheessa?

Ei tarvitse. Hakemuksesta tulee ilmetä, minkälainen paikka soveltuu projektille, mikä olisi ihanteellinen esittämisympäristö ja mitä vaatimuksia hakijalla on paikan suhteen.

Mikä Lönnströmin taidemuseon rooli on projektissa?

Taidemuseo on projektin järjestäjä ja johtaa sitä. Museo vastaa esim. projektiin liittyvästä yleisötyöstä ja viestinnästä. Taidemuseo huolehtii järjestäjän ominaisuudessa myös tarvittavista luvista.

Miten Lönnströmin taidemuseon henkilökunta vaikuttaa projektin toteuttamiseen?

Lönnströmin taidemuseon henkilökunta on vuorovaikutuksessa kuvataiteilijan kanssa koko projektin elinkaaren ajan. Keskusteluja voidaan käydä esim. projektin sijoitusympäristöstä tai mistä tahansa muusta yksityiskohdasta.  Tarkoituksena on, että kumpikin osapuoli sitoutuu toteuttamaan yhteistyössä laadukkaan nykytaideprojektin, jossa osapuolet tukevat toisiaan mahdollisimman vaikuttavan lopputuloksen saavuttamiseksi.   

  • Facebook
  • Twitter