Kuvataiteilijan ja taidemuseon välisestä sopimuksesta

Mistä taiteilijan ja museon välisessä sopimuksessa sovitaan?
Taidemuseo ja taiteilija tai taiteilijaryhmä tekevät sopimuksen, jossa määritellään toteutettava projekti, sen talousarvio ja aikataulu. Lisäksi sopimuksessa määritellään kummankin osapuolen vastuut ja velvollisuudet.

Mistä Lönnströmin taidemuseo vastaa?

Taidemuseo vastaa projektin johtamisesta ja käytännön järjestelyistä, joiden laajuudesta sovitaan osapuolten välisessä sopimuksessa.

Mistä taiteilija vastaa?
Taiteilija vastaa projektin taiteellisesta sisällöstä ja toteutuksesta. Hänen tulee toteuttaa projekti ammattimaisesti ja vastuullisesti sovitussa aikataulussa tiiviissä yhteistyössä museon henkilökunnan kanssa.
  • Facebook
  • Twitter