Taidekasvatuksesta ja yleisötyöstä

Miksi projektiin kuuluu taidekasvatuksellinen osuus?
Taidekasvatus on olennainen osa museotyötä.

Kuka suunnittelee taidekasvatuksellisen osion?

Taiteilija ja Lönnströmin taidemuseon henkilökunta suunnittelevat sen yhdessä. Taiteilija voi kertoa hakemuksessaan ajatuksistaan taidekasvatukselliseksi osuudeksi tai ehdottaa jo hyvinkin pitkälle suunniteltua ideaa. Hakuvaiheessa ei kuitenkaan ole välttämätöntä esittää ehdotusta taidekasvatuksellisesta osiosta.

Missä taidekasvatuksellinen osio toteutetaan?

Edellytyksenä on, että ainakin museon verkkosivuilla ja Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseon Galleriassa on jotakin projektin taidekasvatukseen liittyvää. Taidekasvatuksellinen osio voi olla kiinteä osa projektia tai se voi olla esim. erillinen tapahtuma tai pieni julkaisu. Muoto on täysin vapaa. 

Miten yleisö voi seurata projektin etenemistä?
Se riippuu projektista, mutta yleisön pitää voida seurata sitä ainakin museon verkkosivujen kautta jo valmisteluvaiheessa. Kun projekti on ohi, tämä dokumentaatio jää verkkoon kertomaan toteutuneesta projektista.

Miksi yleisöllä pitää olla mahdollisuus seurata projektin etenemistä?

Taidemuseo säilyttää taideteoksia tulevia sukupolvia varten, mutta myös dokumentoi ja tallentaa omaa toimintaansa. Kun verkkosivuilla esim. kerrotaan projektin vaiheista, samalla tallennetaan arvokasta tietoa arkistoa varten.

Miten projektia voisi dokumentoida kiinnostavalla tavalla?

Dokumentointia voi pohtia erilaisista näkökulmista. Kuka dokumentoi? Tekijä itse vai joku muu? Missä muodossa dokumentti tehdään? Kuvina, tekstinä, ääninä vai jonakin muuna?

Mitä projektiin liittyvä yleisötyö voi olla?
Se voi olla opastuksia, taiteilijatapaamisia, osallistujien kokemusten välittämistä, erityinen teemapäivä tai jotakin ihan muuta. Yleisötyö liittyy kaikkeen siihen, miten yleisö kohtaa taiteen.

Mitä projektiin liittyvä viestintä tarkoittaa?

Se pitää sisällään kaiken sen materiaalin, jonka museo tuottaa yleisölle. Materiaali toteutetaan tiiviissä yhteistyössä taiteilijan kanssa. Se voi olla tiedottamiseen ja markkinointiin liittyvää, kuten julisteita ja esitteitä tai sähköpostitiedotteita ja verkossa julkaistua materiaalia. Museo viestii toiminnastaan eri kohderyhmille, joita ovat esimerkiksi tiedotusvälineet, yleisö ja kuhunkin projektiin liittyvät erikoiskohderyhmät.
  • Facebook
  • Twitter