Jani Ruscican Flatlands on Lönnströmin taidemuseon vuoden 2016 projekti

Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiön hallitus on valinnut Lönnströmin taidemuseon vuoden 2016 projektiksi helsinkiläisen kuvataiteilija Jani Ruscican (s. 1978) ehdotuksen Flatlands. Vuosina 2017–2018 toteuttavalle teokselle on varattu yhteensä 100 000 euroa työskentelykorvausta ja projektikuluja varten.

Jani Ruscican teos Flatlands rakentuu kolmesta soittimesta, jotka ovat eri aikakausilta, erilaisesta historiallisesta viitekehyksestä ja merkitykseltään erilaisia. Teoksen lähtökohtana ovat kuvalliset lähteet, joihin kaikkiin liittyy jännite, jokin ulottuvuus, jonka teos pyrkii avaamaan ja uudelleen tulkitsemaan. Soittimien materiaalina on lasi ja puu. Teos toteutuu esityksen ja tulkinnan kautta. Soittimet valmistuvat vuonna 2017, ja ne otetaan käyttöön vuoden 2018 aikana.

Flatlands perustuu kuvallisista lähteistä approprioituihin kuvitteellisiin soittimiin”, Jani Ruscica toteaa. ”Teoksessa korostuu kolmen erilaisen soittimen materiaalisuus ja itse materiaan ja materiaaliin liittyvät assosiaatiot.”

”Teos on tapahtumallinen, ja se saa sisältönsä kolmen muusikon tulkintojen kautta”, Jani Ruscica jatkaa. ”Eri aikakausilta ja hyvinkin erilaisista konteksteista peräisin oleviin soittimiin liittyy vahvasti poliittinen lataus, ne ovat merkityksiltään ristiriitaisia, monitulkintaisia ja ajattomia. Niitä yhdistää hiljentämisen tematiikka, juuri siksi ääni ja sitä kautta kuuleminen, kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen muodostuvat keskeiseksi tavaksi vastaanottaa teos.”

Lönnströmin museoiden johtaja Jenny Valli odottaa käynnistyvän projektin tuovan mieleenpainuvia ja vahvoja kokemuksia. ”Jani Ruscican Flatlands-projekti toteuttaa Lönnströmin taidemuseon uuden toimintakonseptin ydinajatuksia koko elinkaarensa ajan”, Jenny Valli sanoo. ”Yleisö pääsee seuraamaan projektin valmistelua. Mitkä ovat soittimien lähtökohdat? Miten nämä taide-esineet valmistetaan? Entä miten muusikot harjoittelevat soittamista ja mistä he saavat inspiraationsa? Kun soittimet ovat valmiit, alkaa varsinaisten esitysten aika. Silloin toteutuu jälleen yksi taidemuseon tavoitteista: yhteistyön tuloksena yleisö kohtaa taide-elämyksen erilaisissa ja uusissa paikoissa.”

Raumalainen Lönnströmin taidemuseo luopui museokiinteistöstään vuonna 2015. Uuden toimintakonseptin mukaan taidemuseo toteuttaa vuosittain tiiviissä yhteistyössä kuvataiteilijoiden kanssa nykytaiteen projekteja. Projektit valitaan avoimella haulla. Nyt valittu projekti on toinen yhteistyössä taiteilijan kanssa toteutettava hanke. Projektille säätiön hallitus on varannut 30 000 euroa työskentelykorvaukseen ja 70 000 euroa projektikuluihin.

”Säätiön hallitus ja museon henkilökunta iloitsee siitä, että saimme vastaanottaa lähes sata hakemusta”, Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiön hallituksen puheenjohtaja Teea Hyytiä toteaa. ”Hakemusten joukossa oli todella laadukkaita ja kunnianhimoisia teoksia ja projekteja. Hallitus valitsi kuitenkin yksimielisesti Jani Ruscican Flatlands-projektin, jota lähdemme suurella ilolla edistämään yhdessä taiteilijan kanssa.”

Jani Ruscica on Helsingissä asuva, italialais-suomalainen taiteilija. Hän on valmistunut kuvataiteen kandidaatiksi Lontoon Chelsea College of Art and Designista ja kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta Helsingistä.

Hänen teoksensa perustuvat usein luovalle yhteistyölle. Teokset ylittävät taiteenlajien väliset rajat, ja tyypillisiä ovat siirtymät esitystavasta toiseen. Keskeistä on kuvalliseen esittämiseen liittyvien kysymysten pohtiminen.

Jani Ruscican teoksia on ollut esillä useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Hänen teoksiaan on useiden museoiden kokoelmissa, mm. Centre Pompidoussa Pariisissa, Kiasmassa Helsingissä ja EMMAssa Espoossa.

Lönnströmin taidemuseon ensimmäinen projekti on turkulaisten kuvataiteilijoiden Visa Suonpään ja Patrik Söderlundin muodostaman taiteilijaryhmän IC-98:n Khronoksen talo. Ajan jumalalle Khronokselle sopiva asuintalo löytyi Pöytyältä. Kiinteistö on aidattu, ja se jätetään ajan asumukseksi tuhanneksi vuodeksi. Työskentely Khronoksen talon ympärillä jatkuu vielä vuonna 2017. Projektia seurataan mm. Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseon Galleriassa.

www.Jani Ruscica.com

www.instagram.com/janiruscica

  • Facebook
  • Twitter